giannis vourdousistn «Χωριά παλιά από εκείνον τον καιρό, με ξύλα ανέργαστα, με δοκάρια καπνισμένα. Με παλιές σκοτεινές εκκλησίες. Ρημοκλήσια παντού κοντά στα κάστρα και στα βουνά, για του Χριστού την πίστη είναι θεμελιωμένα. Βουνά ολόκληρα πέτρες πελεκημένες και απελέκητες».
Ο Κόντογλου στα «Ταξείδια» γράφει: «Στις ελληνικές χώρες τα κάστρα είναι πιο θεωρητικά και πιο άγρια παρά εκείνα που βρίσκονται στη Φραγκιά, μ’ όλο πούναι τα περσότερα μικρά καστέλλια και πύργοι, επειδής οι τόποι σ’ εμάς είναι πετραδεροί και σπανοί, και τα χτίρια έχουνε χτιστεί σκέτα, δίχως πλουμιά». Κόντογλου Φ.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ
Παραθέτουμε στη συνέχεια κατάλογο με όσα τοπωνύμια μάς ήταν δυνατόν να ανακαλύψουμε μέσα από διάφορες πηγές. Είναι προφανές πως ο κατάλογος απέχει πολύ από το να είναι πλήρης. Και επίσης είναι προφανές πως θα αναθεωρηθεί και θα εμπλουτιστεί στο μέλλον.
Να σημειωθεί επίσης πως οι καταγραφές ανά πηγή γίνονται όπως ακριβώς ήρθαν στα χέρια μας, επομένως υπάρχουν διπλές ή και πολλαπλές αναφορές στα ίδια τοπωνύμια.
Στο τέλος των επί μέρους καταγραφών συγχωνεύουμε όλα τα τοπωνύμια ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη και με αλφαβητικά σειρά όλων των τοπωνυμίων.

santas kastritn 1. Ο Νικ. Σαντάς έκανε έρευνα στα βενετικά αρχεία και ανακάλυψε έγγραφο όπου καταγράφεται η περιουσία του μοναστηριού της Ζωοδόχου Πηγής στο Καστρί, κατ’ εντολήν των Βενετών για την απογραφή Grimani με στόχο την είσπραξη φόρων.
«1699 μηνί Μαΐου 28 ανεφάνη ο Παπά Κυρ Παρθένιος και ιερομόναχος και ηγούμενος Χαρόπουλος του μοναστηρίου της Κυρίας Θεοτόκου κειμένης στο χωρίον Καστρί, οι οποίοι φανερώνουν αυτόνομα τα στεκούμενα οπού ευρίσκονται αφιερωμένα εις το άνωθεν μοναστήριον έκπαλαι μεθ’ όρκου…».
Το έγγραφο αυτό φέρνει καινούργιες πληροφορίες για την ηλικία του μοναστηριού καθώς και του καλογερικού μύλου στον Άγιο Μάμα. Ο ιερομόναχος Παγκράτιος  ενσωμάτωσε στον τοίχο του μύλου ενεπίγραφη πλάκα όπου μαζί με το όνομά του καταγράφει τη χρονολογία 1827. Είναι ολοφάνερο πως το μοναστήρι λειτουργούσε πολύ πριν το 1699, αφού διέθετε μεγάλη κτηματική περιουσία που αποκτάται με το πέρασμα του χρόνου, αλλά και από τη λέξη «έκπαλαι» που αναφέρεται στο έγγραφο.

Αγία Κυριακή
Αγιο-Μάμας
Αρκούδη Ράχη
Βορδώνια
Γαίδουρολαλιά
Γούρνα
Ελιά
Ερημοκκλήσι Καστανιάς
Καλάμι
Καλογερικό ποτάμι
Καλύβια Βορδώνιας
Κάρδαρης
Κερήμ μπέη (Κυρίμπεη;)
Κονόμου Λάκκα
Λακίτσες
Λουτρά
Μαγούλι
Μαρμάλωνο
Μετόχι
Μετόχι στον Κοκκινόβραχο
Μοναστήρι
Μπέγλη
Μυλάλι
Ξεροκάμπι
Παλαιό Μετόχι
Παλιαλώνι
Παλιολήνι (σιμά στο Παλιοκκλήσι της Παναγίας και σιμά στο Καθολικό Μοναστήρι)
Παλιολούη
Παλιομύλια
Πεφέικα (Πετρέικα;)
Πηλαλιάρα
Πλατάνι
Πλατάνι
Σερβέικα
Σερβέοι
Στραβοσκιάδι
Συκιά
Τίμιος Πρόδρομος
Φτερωτό
Χούνες

2. Στην «Ηχώ του Ταϋγέτου» (17 Μαΐου 1873, αριθμ. 225) δημοσιεύτηκε αίτηση του Δημ. Γ Δημητρακάκη κατοίκου Καστανιάς του δήμου Καστορείου προς τον Νομάρχη Λακωνίας για να του παραχωρηθεί έκταση που περιέχει μετάλλευμα μολύβδου, σιδήρου, χαλκού, γαιάνθρακα, αργύρου και λευκόχρυσου (πλατίνας). Μαζί με την αίτηση υπέβαλε είκοσι τρεις οκάδες δείγματος των μεταλλευμάτων, τοπογραφική έκθεση και λεπτομερές διάγραμμα της γης που περιέχει τα μεταλλεία. Προσδιορίζονται τοπογραφικά τα όρια του υπό εξέτασιν μεταλλείου ως εξής:
Ανατολικά η γραμμή που ενώνει το Λογγαστρίτικο βουνό με τα Φουρνοσπήλια. Δυτικά η γραμμή που ενώνει την κορυφή Μούσγα με τα Μαύρα Λιθάρια. Βόρεια η γραμμή που ενώνει τα Φουρνόσπηλα με Γεωργίτζι και Μαύρα Λιθάρια. Νότια η γραμμή που ενώνει την κορυφή Μούσγας με το Λογγαστρίτικο βουνό. Από το περιεχόμενο της αίτησης προκύπτουν τα παρακάτω τοπωνύμια:


Ασημοπούλου Λάκα
Βατζινιά
Βρυσιώτικο
Γραμμένη Πέτρα
Ελαφοκυλίστρα
Κοράκι ή κεράκι
Κουτζομύλια
Λαδά Μούσγα
Λακώματα
Λυκοδιάσελο
Μαλακάσα
Μαύρα Λιθάρια
Μεσοβούνι
Μεσόραχη
Μούσγα
Νύφης Βράχος
Πετρόστρουγκα
Σταυρούλη
Τζαρπανέικα ρεύματα
Τρεις Λακίτζες

3. Μικροτοπωνύμια από το αρδευτικό Καστορείου επί προεδρίας
Πανάγου Γεωργαντά το 1955
Αρφάνη Καλύβι
Αύλακες Σωτήρος, Καλαμιών, Μαλακάσας, Στενόλακκας
Βαρικό Τζωρτζάκη
Βουνό Καστορίου
Βρυσιώτικο
Γούρνα
Γράνα Βαμβακιάς
Γράνα Πηλάλας
Δέσις Κάρδαρη
Καλύβι Λαγανά
Καμάρια
Κοκκινόβραχος
Κουτρουμπέικο κτήμα
Κουτσουρούμπα
Κουτσουρούμπας Δέσις
Λογγιά
Λόγγος Κακούνη
Λουσίνα
Μάντρες- Δέσις
Νερά πηγής Αγιο-Μάμα
Ντεμήρου Δέσις
Ξηροκαμπίτικη Δέσις
Ξηροκαμπίτικο αυλάκι
Παλιοβορός
Παλιοκκλήσι
Πηγαδάκι
Πίσω αυλάκι (από Πισαγιάννη)
Πλατάνα
Σερβέικα
Χουμέικα

4. Χημική ανάλυση εδαφών ελαιοκαλλιέργειας δήμου. Πελλάνας
τ. δήμου. Καστορείου
Περιοχή Καστρί έδαφος όξινο έλλειψη ασβεστίου καλίου, βορίου
Αγιολιάς
Καΐτσα
Κουτσουρούμπα
Μαδρίτσα
Ντεμίρια
Παλαιομονάστηρο

5. Τοπωνύμια από δημοσιεύσεις του Δημ. Καλλιάνη στην εφημερίδα «Βορειοδημότης» που εξέδιδε ο συνταξιούχος δάσκαλος και πρόεδρος της Κοινότητας Νικ. Μενίδης
Αγιάννης Νηστευτής
Άγιο Μάμας
Άγιο-Δημήτρης
Άγιος Παντελεήμονας
Άη-Μάμας
Αλετρέικη Δέση
Απάνου Καστανιά (ορεινή Καστανιά)
Ασκηταριό του Κάρδαρη
Βαμβακιές
Βαρικά
Βράχος
Βρυσιώτικο
Βρυσιώτικο
Γιοφύρι του Παλιοβορού
Γουλάς
Ζωοδόχος Πηγή
Η βρύση του Καρβέλη
Η Παναγία του Λουκά
Η Σπηλιά του Σκρέτη
Η Τσικουνιδόβρυση
Καλλιανόραχη
Καρακλέικα
Κάρδαρης Κοίμηση της Θεοτόκου
Καστανιώτης
Καστρίτζι ή Καστρί
Κάτω Καστανιά
Καψάλα
Κούρνιζα
Κουτρουμπέικη Σπηλιά
Κουτσομύλια
Κουτσουρούμπα
Κρέμαση Καΐτσα
Λάκκα Κουτρουμπή
Λάκκες
Μάντρες
Μάντρες
Μεσονήσια
Μοναχή Ελιά
Μπρουσιάκα
Μύλος και βρύση Γιαννακά-Τζωρτζοπαναγιωτόπουλου
Μύλος Ξιαρχαίων
Ντεμήρου οικισμός
Ντεμιρέικη Δέση
Ντεμίρια
Ξερικά
Ξερίλας
Ξηρικά
Παλιά Χασάπικα
Παλιοβορός
Παλιομονάστερο
Παλιόχωρα
Παλιόχωρα
Παναγία της Μπρουσάκας
Πάνω Μαχαλάς
Πάστενη
Πέντε Αλώνια Αλαγονίας
Πηγαδάκι
Πηλάλα
Πισαγιάννης
Πολίχνη Χώρα
Προφήτης Ηλίας
Προφήτης Ηλίας
Ρασέικα
Σερβέικα Μονή Αγίας Κυριακής
Σταυρούλης
Τα Γιαννιτσέικα Καμάρια
Τα Νικολακέικα
Της Μισοσπορίτισσας στον βράχο
Τίκλα
Του Γαλή τ’ αλώνι
Του Κίτρου το γιοφύρι
Του Λαδά η βρύση
Τρία Αυλάκια
Φυτειές
Χώρα
Χωσμένη Σπηλιά

6. Τοποθεσίες που αναφέρει ο ποιητής Γιάννης Κορζής
Αγιο Λιάς
Βαρικά
Βατσινιές
Ισώματα
Καμάρια
Λουσίνα
Μαλακάσα
Μισοσπορίτισσα
Μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής
Μπαρακόπετρα
Μπουρσάκα
Παλαιικό Πανεθυράκι
Πισαγιάννης
Πράσινη λίμνη
Σταυρούλης
Τίκλα
Τρούπες
Χάνι
Χαράδρα
Χαράδρα του Λουκά
Χαρανάκι

7. Τοπωνύμια βουνού από Γιάννη Βουρδούση.
Οι πληροφορίες δόθηκαν από τον Γιάννη Βουρδούση. Σε ένα χαρτί Α4 τράβηξε μια κάθετη γραμμή στη μέση και έβαλε την επιγραφή Μάλα, Κορυφογραμμή, Κακιά Ράχη. Έτσι έχει δύο στήλες.

Στη δεξιά γράφει:
Αγ. Παντελεήμονας
Άη Νικόλας
Γαϊδουρόλακκα
Γραμμένη Πέτρα
Διάσελο
Διάσελο
Δρόμος άσφαλτος
Κορφοβούνι
Κρυφό νερό
Λεπενούς
Λιμπρωζόνι
Λιναρδάκη
Λυκοδιάσελο.
Μαλεβό
Μεγάλα βαρικά
Μούσγας
Μπαστούνι
Νίφτου ή Γύφτου
Πετρόστρουγκες
Ποροβός
Πυργάκι
Ριζόφυλλο
Σκαφιδέικα
Σταυρούλι
Τικλάλωνα
Τρεις λακκούλες
Τσικουνιδόβρυση
Τσιμεντοκολόνα
Υφαντήρι

Αριστερά γράφει:
Άγιο- Παντελεήμονας
Άγιος Νικήτας
Καμπινάρι (στο σχέδιο είναι στο ύψος του Διάσελου)
Κάμπος στην άσφαλτο
Κατασκήνωση (στο σχέδιο είναι στο ύψος Πετρόστρουγκες
Λαγκάδια στα Σκαφιδαίικα
Μαύρα λιθάρια Αγιο-Νικόλα
Μπουρσός στο Λιμπροζώνι;
Νιχώρι στην κακιά Ράχη
Παπαγενέα στου Λιναρδάκη

8. Τοπωνύμια του βουνού που κατέγραψε ο κ. Ευάγγελος Ανδριανός και δημοσιεύτηκαν στο τ. 52 του περιοδικού «Πολυδεύκης»
Άγιος Νικόλαος «ο εν Βουνένοις»
Αϊ-Γιάννης
Αϊ-Μάμας
Βατσινιά
Βορδωνιάτικο ή πυργάκι
Βρύση του Καρβέλη
Βρυσιώτικα
Γραμμένη Πέτρα
Δίρρεμα
Ελαφοκυλίστρα
Ζωοδόχος Πηγή
Η βρύση του Μπαμπαλέτσου
Η εκκλησία της Παναγίας (ο ενοριακός ναός του παλιού χωριού)
Η Λάκα του Κουτρουμπή
Η σπηλιά του Μπαρλαβεζογιαννάκη
Η σπηλιά του Ράλλια
Καμάρια
Κανάλοι
Κάρδαρης
Καστρί
Κήποι του Αϊ-Γιάννη
Κοίμηση της Θεοτόκου
Κριθαρόλακα
Κυπαρισσάκι
Λαδόβρυση
Λαμπαίικα
Λάτα
Λουσίνα
Λυκοδιάσελο
Μαλακάσα
Μεγάλα Βαρικά
Μισοσπορίτισσα
Μπαρουτσέϊκη βρύση
Μπουρδουσαίικη Λάκα
Μπουρσιάκα
Νέα Λιβερά
Νεκροταφείο
Νεραϊδόβραχος
Ξεροβούνα
Ο Βράχος της νύφης
Πηγαδάκια
Πισαγιάννης (πηγές)
Προσκυνητάρι
Ρεξιναίικη σπηλιά (υπάρχει πανομοιότυπη σπηλιά στο Ρίντομο, σύμφωνα με μαρτυρία του Κ. Λαγανά που κάνει ορειβασία).
Σερβαίικα
Σουλιμάνη η ράχη
Σπηλιά με σταλακτίτες και σταλαγμίτες στην ανατολική πλαγιά του Βορδωνιάτικου
Της Σκοτίδαινας το μονοπάτι
Το εκκλησάκι του Λουκά
Το προσκυνητάρι του Αγίου Γεωργίου
Το προσκυνητάρι του Αγίου Δημητρίου (νεκροταφείο του παλιού
Το προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία
Το προσκυνητάρι του Σταυρού (Σταυρούλης)
Του Γιαννιά το Χάνι (Χάνι)
Του Κούκου η ράχη
Του Χρυσικού η βρύση
Τσαλπανόρρεμα
Τσικουνιδόβρυση
Χιονότρουπα
χωριού)
Χωσμένη ή Χωρισμένη σπηλιά
Ψηλά Κοτρώνια

9. Από δράσεις του συλλόγου «Λουσίνα» που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό «Πολυδεύκης».
Αέρας
Αη-Λιας (Λάτα)
Αλώνι Κοντολιά
Αλώνι Τίκλας
Βατσινιά
Βορδονιάτικο
Γέφυρα
Γουρνίτσα
Γραμμένη Πέτρα
Δίρρεμα
Ελαφοκυλίστρα
Καμάρια
Κανάλοι
Κορομηλίτσα
Κουτρουμπέικη Λάκκα
Κυπαρισσάκι
Λάτα
Λυκοδιάσελο
Μεσορράχη
Μπρουσάκα
Μύλοι Γεωργιτσίου
Νεραϊδόβραχος
Παλιοκκλήσι
Πλατάνι
Πλατάνια
Ποτισιώνας
Ρεξινέικη Σπηλιά
Της Αντριούς οι Λάκκες
Φαράγγι Βρυσιώτικο (Πράσινη Λίμνη)
Φαράγγι Κάστορα Αλετρέικης Δέσης
Φαράγγι Λουκά
Χάνια
Χρυσικού


Προσθέτω τοπωνύμια που δε βρήκα γραμμένα
Γούρνα του Καράμαλη και μονοπάτι Καράμαλη
Καμάρι
Κάτω Μαχαλάς
Κάτω Πλατεία (Χασάπικα ή Κανταριάνικα)
Παλιά Αγορά
Παλιόχωρα
Πάνω Πλατεία
Πετρέικα
Πρασέικα
Πράσινη λίμνη
Ρασέικα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
Αγία Κυριακή
Αγιαντριάς
Αγιο-Δημήτρης
Άγιος Μάμας
Αγιωργιού (Αραποσιτιά)
Αη-Λιάς
Αη-Μάμας
Αμόργιανη
Αράδα (Γιαννουλέικα)
Αραπόλιμνα
Αρκουδόρραχη
Βαγενόρρεμα
Βαθύρρεμα
Βαμβακιές
Βατσινιές
Βεργατσούλα
Βιβάρι
Βίγλα
Βράχος
Βράχος της Νύφης
Βρυσιώτικο
Βρυσούλια
Γέφυρα
Γιακούπι
Γκούρνιζα
Γουλάς
Γούρνα του Καράμαλη
Γραμμένη Πέτρα
Δίρρεμα
Δρυμέικα ή Δριμέικα
Ζορός
Καΐτσας
Καλογερική Πέτρα
Καλογερικό Στεφάνι
Καμάρι
Καμαράκι Λαγκαδίτσας
Κάμπος
Καμπουλάκι
Καρακλέικα
Καράμαλη
Κάρδαρης
Καστανιώτικη Λάκκα
Κεραμιδάκι
Κιβουράκι
Κοκκινόβραχος
Κοκκινόγεια
Κόκοτα
Κολαριές
Κούκου Ράχη
Κούστα Μονοπάτι
Κουτσομύλια
Κουτσουρούμπα
Κυρίμπεη
Λαγκάδια
Λαγκαδίτσα
Λάζο
Λαίικα δέντρα
Λάκκες
Λουκά Ρέμα
Λουσίνα
Μάλα 
Μαλακάσα
Μάντρες
Μαρμαρογιόφυρο
Μαύρα Λιθάρια
Μεσονήσια
Μεσορράχη
Μετόχι
Μοναχή Ελιά
Μούσγα
Μπαϊραχτάρια
Μπεγουλιάνικα;
Μπεχτάσια
Νεραϊδόβραχος
Νίρι
Ντεμίρια
Ντεμιρόλακκα
Ξερικά
Ξεροβούνα
Ξηροκάμπι
Ορθά Λουριά
Παλιοβορός
Παλιοκκλήσσι
Παλιομονάστηρα
Παλιούρια
Πετρέικα
Πετρόστρουγκες
Πηγαδάκια
Πηλάλα
Λαγκαδίτσα
Πισαγιάννης
Πλατάνα
Ρασέικα
Σάρα
Σεντενίκο
Σερβέικα
Σουλεϊμάν Ράχη
Σουμάναγα
Σοφούλη
Σπηλιά Σκρέτη
Σταυρούλι
Τα Μάρμαρα
Τίκλα
Τίντιλι(η;)
Του Ανδριανού το στεφάνι
Του Γαλή τ' Αλώνι
Του Καρβέλη η Βρύση
Του Παπαγιώργη Βρύση
Τουρλίτσα
Του Ψηλού το Γιοφύρι
Τρία Αυλάκια
Τρεις Λακκούλες
Τριανταφύλλη Λόγγος
Φακιολέικα
Φαράγγι Μύλων
Φτερόλακκα
Χούνες
Ψηλή ΡάχηΣτην περιοχή Περιβολίων έχει τοποθεσίες που έχουμε καταγράψει για την Καστανιά: Μοναχή Ελιά, Βαγενόρεμα, Λαγκαδίτσα, Σταυρούλι, Τρία Αυλάκια.     
Επίσης σε έγγραφο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Σπάρτης αναφέρεται περιοχή Χουμέικα τοπικού διαμερίσματος Καστορείου, από θέση κτήματος Μπασκουρέλου προς Ντεμίρια.ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΩΝΥΜΙΩΝ

 


Αγία Κυριακή
Αγιάννης Νηστευτής
Αγιαντριάς
Αγιο-Λιάς
Αγιο-Δημήτρης
Αγιο-Μάμας
Άγιος Νικήτας
Άγιος Παντελεήμονας
Αγιωργιού (Αραποσιτιά)
Αέρας
Άη Νικόλας
Αλετρέικη Δέση
Αλώνι Κοντολιά
Αλώνι Τίκλας
Αμόργιανη
Απάνου Καστανιά (ορεινή Καστανιά)
Αράδα (Γιαννουλέικα)
Αραπόλιμνα
Αρκούδη Ράχη
Αρκουδόρραχη
Αρφάνη Καλύβι
Ασημοπούλου Λάκα
Ασκηταριό του Κάρδαρη
Αύλακες Σωτήρος, Καλαμιών, Μαλακάσας, Στενόλακκας
Βαγενόρρεμα
Βαθύρρεμα
Βαμβακιές
Βαρικά
Βαρικό Τζωρτζάκη
Βατζινιά
Βατσινιές
Βεργατσούλα
Βιβάρι
Βίγλα
Βορδονιάτικο
Βορδώνια
Βορδωνιάτικο ή πυργάκι
Βουνό Καστορίου
Βράχος
Βράχος της Νύφης
Βρύση του Καρβέλη
Βρυσιώτικα
Βρυσιώτικο
Βρυσούλια
Γαϊδουρόλακκα
Γαίδουρολαλιά
Γέφυρα
Γιακούπι
Γιοφύρι του Παλιοβορού
Γκούρνιζα ή Κούρνιζα
Γουλάς
Γούρνα
Γούρνα του Καράμαλη
Γούρνα του Καράμαλη και μονοπάτι Καράμαλη
Γουρνίτσα
Γραμμένη Πέτρα
Γράνα Βαμβακιάς
Γράνα Πηλάλας
Δέσις Κάρδαρη
Διάσελο
Δίρρεμα ή Δίρρευμα
Δρόμος άσφαλτος
Δρυμέικα ή Δριμέικα
Ελαφοκυλίστρα
Ελιά
Ερημοκκλήσι Καστανιάς
Ζωοδόχος Πηγή
Ζωρός
Η βρύση του Καρβέλη
Η βρύση του Μπαμπαλέτσου
Η εκκλησία της Παναγίας (ο ενοριακός ναός του παλιού χωριού)
Η Λάκα του Κουτρουμπή
Η Παναγία του Λουκά
Η σπηλιά του Μπαρλαβεζογιαννάκη
Η σπηλιά του Ράλλια
Η Σπηλιά του Σκρέτη
Η Τσικουνιδόβρυση
Ισώματα
Καΐτσα
Καΐτσας
Καλάμι
Καλλιανόραχη
Καλογερική Πέτρα
Καλογερικό ποτάμι
Καλογερικό Στεφάνι
Καλύβι Λαγανά
Καλύβια Βορδώνιας
Καμαράκι Λαγκαδίτσας
Καμάρι
Καμάρια
Καμπινάρι (στο σχέδιο είναι στο ύψος του Διάσελου)
Κάμπος
Κάμπος στην άσφαλτο
Καμπουλάκι
Κανάλοι
Καρακλέικα
Καράμαλη
Κάρδαρης
Κάρδαρης Κοίμηση της Θεοτόκου
Καστανιώτης
Καστανιώτικη Λάκκα
Καστανιώτικο ποτάμι
Καστρί
Καστρίτζι ή Καστρί
Κατασκήνωση (στο σχέδιο είναι στο ύψος Πετρόστρουγκες
Κάτω Καστανιά
Κάτω Μαχαλάς
Κάτω Πλατεία (Χασάπικα ή Κανταριάνικα)
Καψάλα
Κεραμιδάκι
Κερήμ μπέη (Κυρίμπεη;)
Κήποι του Αϊ-Γιάννη
Κιβουράκι
Κοίμηση της Θεοτόκου
Κοκκινόβραχος
Κοκκινόγεια
Κόκοτα
Κολαριές
Κονόμου Λάκκα
Κοράκι ή κεράκι
Κορομηλίτσα
Κορφοβούνι
Κούκου Ράχη
Κούρνιζα ή Γκούρνιζα
Κούστα Μονοπάτι
Κουτσομύλια και Κουτζομύλια
Κουτρουμπέικη Λάκκα
Κουτρουμπέικη Σπηλιά
Κουτρουμπέικο κτήμα
Κουτσουρούμπα
Κουτσουρούμπας Δέσις
Κρέμαση Καΐτσα
Κριθαρόλακα
Κρυφό νερό
Κρυφό πανεθυράκι
Κυπαρισσάκι
Κυρίμπεη και Κερήμ μπέη
Λαγκάδια
Λαγκάδια στα Σκαφιδαίικα
Λαγκαδίτσα
Λαδά Μούσγα
Λαδόβρυση
Λάζο
Λαίικα δέντρα
Λακίτσες
Λάκκα Κουτρουμπή
Λάκκες
Λακώματα
Λαμπαίικα
Λάτα
Λεπενούς
Λιμπρωζόνι (;)
Λιναρδάκη
Λογγιά
Λόγγος Κακούνη
Λουκά Ρέμα
Λουσίνα
Λουτρά
Λυκοδιάσελο.
Μαγούλι
Μαδρίτσα και Μαντρίτσα
Μάλα 
Μαλακάσα
Μαλεβό
Μάντρες
Μάντρες- Δέσις
Μαρμάλωνο
Μαρμαρογιόφυρο
Μαύρα Λιθάρια
Μαύρα λιθάρια Αγιο-Νικόλα
Μεγάλα βαρικά
Μεσοβούνι
Μεσονήσια
Μεσορράχη
Μετόχι
Μετόχι στον Κοκκινόβραχο
Μισοσπορίτισσα
Μοναστήρι
Μοναστήρι Ζωοδόχου Πηγής
Μοναχή Ελιά
Μούσγα
Μπαϊραχτάρια
Μπαρακόπετρα
Μπαρουτσέϊκη βρύση
Μπαστούνι
Μπέγλη
Μπεγουλιάνικα;
Μπεχτάσια
Μπουρδουσαίικη Λάκα
Μπουρσάκα
Μπουρσιάκα
Μπουρσός στο Λιμπροζώνι;
Μπρουσάκα
Μπρουσιάκα
Μυλάλι
Μύλοι Γεωργιτσίου
Μύλος και βρύση Γιαννακά-Τζωρτζοπαναγιωτόπουλου
Μύλος Ξιαρχαίων
Νέα Λιβερά
Νεκροταφείο
Νερά πηγής Αγιο-Μάμα
Νεραϊδόβραχος
Νικητάκη αλώνι
Νίρι
Νίφτου ή Γύφτου
Νιχώρι στην κακιά Ράχη
Ντεμήρου Δέσις
Ντεμήρου οικισμός
Ντεμίρια
Ντεμιρόλακκα
Νύφης Βράχος
Ξερικά
Ξερίλας
Ξεροβούνα
Ξεροκάμπι
Ξηρικά
Ξηροκάμπι
Ξηροκαμπίτικη Δέσις
Ξηροκαμπίτικο αυλάκι
Ο Βράχος της νύφης
Ορθά Λουριά
Παλαιικό Πανεθυράκι
Παλαιό Μετόχι
Παλαιομονάστηρο
Παλιά Αγορά
Παλιά Χασάπικα
Παλιαλώνι
Παλιοβορός
Παλιοκκλήσι
Παλιολήνι (σιμά στο Παλιοκκλήσι της Παναγίας και σιμά στο Καθολικό Μοναστήρι)
Παλιολούη
Παλιομονάστερο
Παλιομονάστηρα
Παλιομύλια
Παλιούρια
Παλιόχωρα
Παναγία της Μπρουσάκας
Πάνω Μαχαλάς
Πάνω Πλατεία
Παπαγενέα στου Λιναρδάκη
Πάστενη
Πέντε Αλώνια Αλαγονίας
Πετρέικα
Πετρόστρουγκα
Πετρόστρουγκες
Πεφέικα (Πετρέικα;)
Πηγαδάκι
Πηγαδάκια
Πηλάλα
Πηλαλιάρα
Πισαγιάννης
Πισαγιάννης (πηγές)
Πίσω αυλάκι (από Πισαγιάννη)
Πλατάνα
Πλατάνι
Πλατάνια
Πολίχνη Χώρα
Ποροβός
Ποτισιώνας
Πρασέικα
Πράσινη λίμνη
Προσκυνητάρι
Προφήτης Ηλίας
Πυργάκι
Ρασέικα
Ρεξιναίικη σπηλιά .
Ριζόφυλλο
Σάρα
Σεντενίκο
Σερβαίικα
Σερβέικα
Σερβέικα Μονή Αγίας Κυριακής
Σερβέοι
Σκαφιδέικα
Σουλεϊμάν Ράχη
Σουλιμάνη η ράχη
Σουμάναγα
Σοφούλη
Σπηλιά Σκρέτη
Σταυρούλη
Σταυρούλι
Στραβοσκιάδι
Συκιά
Τα Γιαννιτσέικα Καμάρια
Τα Μάρμαρα
Τα Νικολακέικα
Τζαρπανέικα ρεύματα
Της Αντριούς οι Λάκκες
Της Μισοσπορίτισσας στον βράχο
Της Σκοτίδαινας το μονοπάτι
Τίκλα
Τικλάλωνα
Τίμιος Πρόδρομος
Τίντιλι(η;)
Το εκκλησάκι του Λουκά
Το προσκυνητάρι του Αγίου Γεωργίου
Το προσκυνητάρι του Αγίου Δημητρίου (νεκροταφείο του παλιού χωριού)
Το προσκυνητάρι του προφήτη Ηλία
Το προσκυνητάρι του Σταυρού (Σταυρούλης)
Του Ανδριανού το στεφάνι
Του Γαλή τ' Αλώνι
Του Γιαννιά το Χάνι (Χάνι)
Του Καρβέλη η Βρύση
Του Κίτρου το γιοφύρι
Του Κούκου η ράχη
Του Λαδά η βρύση
Του Παπαγιώργη Βρύση
Του Χρυσικού η βρύση
Του Ψηλού το Γιοφύρι
Τουρλίτσα
Τρεις Λακίτζες
Τρεις Λακκούλες
Τρία Αυλάκια
Τριανταφύλλη Λόγγος
Τρούπες
Τσαλπανόρρεμα
Τσικουνιδόβρυση
Τσιμεντοκολόνα
Υφαντήρι
Φακιολέικα
Φαράγγι Βρυσιώτικο (Πράσινη Λίμνη)
Φαράγγι Κάστορα Αλετρέικης Δέσης
Φαράγγι Λουκά
Φαράγγι Μύλων
Φτερόλακκα
Φτερωτό
Φυτειές
Χάνι
Χάνια
Χαράδρα
Χαράδρα του Λουκά
Χαρανάκι
Χιονότρουπα
Χουμέικα
Χούνες
Χρυσικού
Χώρα
Χωσμένη ή Χωρισμένη σπηλιά
Ψηλά Κοτρώνια
Ψηλή Ράχη

 Το τρίτο μέρος, που θα αναρτηθεί το επόμενο διάστημα, είναι αφιερωμένο σε μια προσπάθεια ετυμολογικής, και πραγματολογικής ερμηνείας για όσα τοπωνύμια αυτό κατέστη δυνατόν.

Θεοδώρα Πελεκάνου-Δαρειώτη, φιλόλογος

Η αρχική φωτογραφία του άρθου εικονίζει το χειρόγραφο του Γιάννη Βουρδούση και προέρχεται  από το αρχείο του Γιάννη Αρφάνη, ενώ η φωτογραφία του κειμένου είναι από τα χειρόγραφα της Μονής Καστρίου για την απογραφή Grimani που εφερε στο φως η έρευνα του Νίκου Σαντά.

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ

www

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΕΓΚΟΖΕΝΑ
https://regozena.gr/

ΑΓΟΡΙΑΝΗ
https://agoriani.gr/

ΑΛΕΥΡΟΥ
http://www.alevrou.com

ΒΟΡΔΟΝΙΑ
http://www.vordonia.com/
(εμπορικο-για ελαιόλαδο αθηναλιάς)
http://bordonia.blogspot.com/

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ
https://www.georgitsi.gr/

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
https://tokastori.wordpress.com
Με πληροφορίες για όλα τα χωριά της περιοχής των β. Δήμων
http://tokastoreion.blogspot.com/
https://kastoreioportal.gr

ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
https://www.loganikos.gr/

ΠΕΛΛΑΝΑ
https://pellana-fanclub.blogspot.com/
http://pellanas.blogspot.com/

 

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΣΙΝΑ
http://www.lousina.gr/
http://lousina.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
https://www.polydefkis.gr/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΙΩΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΕΛΕΜΙΝΑ
https://www.velemini.com/

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
http://lyk-kastor.lak.sch.gr/

 

facebook icon logo

ΠΑΡΔΑΛΙ
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-Pardali-Sparta-211026622326044/

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
https://www.facebook.com/groups/139331976099946/

 

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.