header kastoreioportal copy1

Ο γάμος της Αγγελικούλας Αν. Τζωρτζάκη με τον Αντώνη Σαλβαρά. Το προικοσύμφωνο

salvara housetn Σε προηγούμενο κείμενό μας αναφερθήκαμε στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη και τη ζωή του με στοιχεία που αντλήσαμε από το ΛΑΚΩΝΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ των αρχών του 20ού αιώνα.

Ο ιστορικός Βασ. Κρεμμυδάς στη μελέτη του ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΟΣΙ- ΣΤΕΡΙΑΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (1750-1850), με τη βοήθεια του Γιώργου Προγουλάκη, εκδόσεις ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ, Πολιτιστική Συμβολή της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Αθήνα 2004, που έχει στηριχτεί σε πληροφορίες που ο συγγραφέας άντλησε από το αρχείο του Α. Σαλβαρά, αναφέρεται επί μακρόν και στον Αναγνώστη Τζωρτζάκη και την οικογένειά του, δεδομένου πως ο Τζωρτζάκης ήταν πεθερός του Σαλβαρά. Ο δεύτερος (Αντ. Σαλβαράς) είχε νυμφευθεί τη θυγατέρα του Αναγνώστη Αγγελικούλα.

Όπως γράφει ο Κρεμμυδάς: Ο Αντώνης Σαλβαράς παντρεύτηκε το 1830, μάλλον το Πάσχα και πάντως όχι αργότερα από τα τέλη Ιουνίου, με την Αγγελικούλα, κόρη του προύχοντα της Καστανιάς (σημ. Καστόρειο) Αναγνώστη Τζορτζάκη. Από το 1831 έως το 1847 απέκτησαν εφτά παιδιά, τα οποία το 1865 ζούσαν όλα.

Στη συνέχεια της μελέτης του ο Κρεμμυδάς αναφέρεται σε αλληλογραφία του Π. Γιατράκου προς τον ίδιο τον Αντώνη Σαλβαρά, και της Π. Σαλβαρά προς τον αδελφό τους Κωνσταντή, σχετικά με το γάμο του:

Παναγιώτης Γιατράκος προς Αντώνη Σαλβαρά (4 Ιουλίου 1830): «έλαβαν... το αδελφικό σας γράμμα... από τας 2 του ενεστώτος μηνός, είδον να με σημειώνετε περί της καλορίζικης παντριάς σας. σας επεύχομαι λοιπόν...».

Και στις 7 Ιουλίου 1830 η Παναγιωτίτσα Σαλβαρά από το Άργος, προς τον Κωσταντή: «Έμαθα ότι εστεφανώθη ο αυταδελφός μας κυρ Αντώνης...».

Έχει ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τα σχετικά με την προικοδοσία.

Στις 9 Οκτωβρίου 1829 ο Αντώνης Σαλβαράς συνέταξε στο Μιστρά το ακόλουθο κείμενο προγαμιαίας δωρεάς: «Εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και Θεού, του ευλογήσαντος τον γάμον εν Κανά της Γαλιλαίας. Τούτου χάριν και εγώ ο Αντώνιος Σαλιβαράς. προς γάμου δωρεάν, δίδω τη νύμφη Αγγελικούλα δύο φέσια άλικα, δύο φούντες χρυσές, η μία με μαργαριτάρι, τρεις σκέπες, τρία διαλούδια(;) διαμαντένια, ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ζουμπρούτι με τα διαμάντια τους. ένα γεορντάνι διαμαντένιον, δέκα μισχάλια μαργαριτάρι, ένα ζευγάρι μενίνια με τα διαμάντια τους, δύο δαχτυλίδια διαμαντένια, το ένα μονόπετρον και μία ροζέτα. ένα φορτζεράκι [...]. ένα κοντογούνι άλικο τζόχινον με το σαμούρι. ένα φουστάνι του λεών(;). μία ζώνη λαχουρένια. ένα σαλιβάρι τζανφέσι. τρία ζευγάρια παπούτζια. τρία ζευγάρια σκάλιτζες και εκατό φλορία πολιτικά αλάκερα· η δε ευχή των ημετέρων ημών γονέων είη μεθ' ημών. δια βίου παντός φυλακτήριον.

Οκτωβρίου 9. Μισθρά. Αντώνιος Σαλιβαράς. υπόσκομαι τα άνωθεν».

Δύο ημέρες αργότερα, ο πατέρας της νύφης Αναγνώστης Τζορτζάκης συνέταξε το κείμενο της προικοδοσίας: «Εις δόξαν πατρός, του ενός και μόνου Θεού ημών, αμήν. Επειδή και ούτως ηυδόκησεν ο Θεός, καταλυμπάνειν έκαστος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται(sic) τη ιδία γυναικί αυτού, ούτω κ' αγώ ο Αναγνώστης Τζορτζάκης έχων θυγατέρα νόμιμον και ελθών (sic) εις ώραν γάμου, ονόματι Αγγελικούλα, εσυμφώνησα με τον κ. Αντώνιον Σαλιβαράν να του τη δώσω δια νόμιμον γυνήν του κατά τους θείους και ιερούς νόμους της εκκλησίας μας, γράφοντας και την όσην προίκα έχω να της δώσω δια πατρικήν και μητρικήν της κληρονομίαν. Φέσια δύο άλικα, νταλιανί εν. γεμένια πέντε Πόλης, τζεμπέρες τουλουπανένιες δύο, σχολαρίκια μαλαματένια ζυγές δύο, η μία με μαργαριτάρι και η άλλη σαντέ, γεορντάνι διαμαντένιον εν, δακτυλίδια τρία, τα δύο διαμαντένια και το εν ζουμπρούτι, ζουνάρι μαλαματένιον με το κολανι του εν, ασημόπιατο του γλυκού εν, κουταλάκια του γλυκού έξι, καφέμπρικον ασημένιον εν, ζάρφια ασημένια δώδεκα, ομού με τα φλυτζάνια. σαλτιέρα μία, τζεβρέδες οκτώ, μανδύλια μεσινέζικα δέκα, έτερα Μάλτας δέκα. βρακοπουκάμισα τριάντα, τα υποκάμισα, τα δέκα ολομέταξα, τα δέκα πεμπετάρια, τα άλλα δέκα χαρτινομέταξα, και είκοσι σώβρακα, δέκα σαλιβάρια γυναικεία διάφορα, βρακοζώνες μεταξόχρυσες δεκαπέντε, μποξάδες διάφορους δεκαπέντε, μία φουστανέλα, κουζούκι ατιλαζένιον με τους σιραζέδες εν. γούνα με το κακούμνο μία, αντερί σεβάϊεν. φουστάνια τζιανουφέ δύο. φουστάνια κουτουνία δύο, φουστάνι ατιλάζι εν. φουστάνι ατιλάζι φράντζας εν όλα επτά, μαξιλαράκια σεβαένια δύο. μαξιλάρες κατουφένιες δέκα, με τα εντύματά των και γεμάτες μαλλί, τζόλι εν, δύο κιλνίμια. γιοργάνια τρία. το εν σεβαϊ, το άλλο ατιλαζένιο. το έτερο κυπρέικο, σεντόνια πέντε,τα δύο γιοργανίσια και τα τρία τουσεκίσια [...]. τρία πεμπεζάρια, τρία τουσέκια, τα δύο γεμάτα μαλλί, δέκα μπαλιές, βαγιόλια δώδεκα, πισχήρια δύο, μαχαιροχουλιαροπήρουνα τουζίνα μία, φορτζέρι εν, κασέλα μία, τετζερέδες με τα καπάσια τους πέντε, σαγάνια δώδεκα, λεγηρέρες δύο, τραπέζι χαλκοματένιο εν, τεψί εν, χαρανί εν, λεγενόπρικο εν. υποστατικά το ήμισι μεράδιον της μητρός της εις Σίτζοβα και Βορδόνια και μετρητά τάληρα Φράντζας επτακόσια και η ευχή των γονέων.

Αναγνόστης Τζορτζάκης.

Τη 11 Οκτωβρίου 1829. Καστανιά».

Στη φωτογραφία το σπίτι τής οικογένειας Σαλβαρά στο Μυστρά, όπως είναι σήμερα.

Επιλογές

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί…

Με το άρθρο 136 του Νόμου 5106 (ΦΕΚ  Α΄63  / 01-05-2024) πήρε παράταση η...

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024...

Αποκατάσταση Προσκτίσματος (Κελιού) και άλλες εργασίες στην Ι.Μ…

Η Ι.Μ. Ζωοδόχου Πηγής Ροϊτσας στο Δ.Δ. Μέλισσας Δ. Ανατολικής Μάνης είναι μοναστηριακό συγκρότημα...

Οι λέξεις μας: Παραχαλιάζω, μούργα, εναντρόερα

Παραχαλιάζω: βρίσκομαι σε κατάσταση νωθρότητας και αδράνειας, παραλύουν οι σωματικές και διανοητικές μου δυνάμεις...

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου: Απαγορεύεται η καύση στην…

Από την Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι από την Κυριακή 7 Απριλίου έως...

Πρόσφατα

Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης…

Σε λειτουργία στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/ βρίσκεται ήδη η ψηφιακή πλατφόρμα του Μητρώου Τήρησης...

Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών και καθαρισμοί…

Με το άρθρο 136 του Νόμου 5106 (ΦΕΚ  Α΄63  / 01-05-2024) πήρε παράταση η...

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 20/2024...

e-books του Κ

dimitrakakis plires

KORZHS EXOFYLLO

thisayros cover

tragoudia cover

KYRA SARAKOSTH

the donky

Στον Κόσμο

Η ΕΕ και η Ιαπωνία εγκαινιάζουν ενισχυμένο διάλογο…

Η ΕΕ και η Ιαπωνία θα συνεργαστούν για την ανάπτυξη νέων υλικών που χρησιμοποιούνται...

Η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την αντιμετώπιση του…

Αύριο ξεκινά τις εργασίες της η Ομάδα Ευρωπαίων Πολιτών για την αντιμετώπιση του μίσους...

Βουλγαρία - ΒΤΑ: Η Σόφια προωθεί την υποψηφιότητα…

Ο διοικητής της Βουλγαρικής Εθνικής Τράπεζας (BNB) Ντιμίταρ Ράντεφ συζήτησε με τη γενική διευθύντρια...

Οι λέξεις μας

Οι λέξεις μας: Παραχαλιάζω, μούργα, εναντρόερα

Παραχαλιάζω: βρίσκομαι σε κατάσταση νωθρότητας και αδράνειας, παραλύουν οι σωματικές και διανοητικές μου δυνάμεις...

Οι λέξεις μας: Σφεντουρίζω, Πόχα, Σκουρκοφαμελιά, Χούφταλο …

Σφεντουρίζω: εκσφενδονίζω μακριά, γρήγορα και με δύναμη. Η λέξη προέρχεται από τη σφεντόνα...

Οι λέξεις μας: Λαγοκοιμάμαι, Λω, Φοράκια

Λαγοκοιμάμαι: κοιμάμαι ελαφρά, όπως ο λαγός και αγρικάω ό,τι γίνεται γύρω μου. Ο...

Μαρτυρίες

Απόκριες στο Καστρί στις αρχές του 1900

Αφηγείται η Χαρ. Σκιαδά Στο Καστρί Λακωνίας, το χωριό της γιαγιάς μου, η οποία μου...

Οι Απόκριες του 1955 Το δημοκρατικό πνεύμα της…

Γράφει η Ελένη Κάντζα - Σουλικιά Ήταν Κυριακή της αποκριάς γύρω στις ένδεκα (11)...

Ζωή Χιονίδου-Τσιλιγκιαρίδου

Γράφει ο Γ. Μυρίδης Υπάρχουν κάποιες περίοδοι στη ζωή μας που κάποιες πληροφορίες για συγκεκριμένο...

Τα χωριά μας

www 

ΟΙΚΙΣΜΟΙ

ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΡΕΓΚΟΖΕΝΑ
https://regozena.gr/

ΑΓΟΡΙΑΝΗ
https://agoriani.gr/

ΑΛΕΥΡΟΥ
http://www.alevrou.com

ΒΟΡΔΟΝΙΑ
http://www.vordonia.com/
(εμπορικο-για ελαιόλαδο αθηναλιάς)
http://bordonia.blogspot.com/

ΓΕΩΡΓΙΤΣΙ
https://www.georgitsi.gr/

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟ
https://tokastori.wordpress.com
Με πολλές πληροφορίες για το Καστόρειο και όλα τα χωριά της περιοχής των β. Δήμων
http://tokastoreion.blogspot.com/

ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΣ
https://www.loganikos.gr/

ΠΕΛΛΑΝΑ
https://pellana-fanclub.blogspot.com/
http://pellanas.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΙ-ΦΟΡΕΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΣΙΝΑ
http://www.lousina.gr/
http://lousina.blogspot.com/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ
https://www.polydefkis.gr/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΓΚΑΝΙΚΙΩΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ ΒΕΛΕΜΙΝΑ
https://www.velemini.com/

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ
http://lyk-kastor.lak.sch.gr/

facebook icon logo

   ΠΑΡΔΑΛΙ
https://www.facebook.com/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%AC%CE%BB%CE%B9-%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%82-Pardali-Sparta-211026622326044/

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ
https://www.facebook.com/groups/139331976099946/